Yalandır kısalığı yaşamın... Ve özellikle insan dediğimiz şey, inançlı bir insan soyunun parçasıysa... Edip Cansever ...

Önemli olan Tanrı’nın bir enstrüman yaratmış olmasıdır. İnsan denen bir enstrüman. Ancak yarattığı müzik enstrümanını çalamayan bir usta gibi, Tanrı’da insandan doğru sesi çıkaramamıştır. Bu yüzden Tanrı hariç bütün güçler insanı çalmış ve özellikle de şeytan en güzel melodilerini onunla bestelemiştir… Hakan Günday

Sefiller...

İnsanlar alçalınca, vahşi hayvandan daha tehlikeli olabiliyor...


İhtiyaçları çok fazlalaşan insanlar kendi öz kaynaklarını sınırlarını zorlamaya itilir ve yollarına çıkan herhangi bir savunmasız kişiden bile irkilir. İş ve ücretler, yiyecek ve ısı, cesaret ve iyi niyet hepsi sahip olamadıkları şeylerdir. Bu karanlık içerisinde erkek, kadın ve çocuğun zayıflığını ele geçirir ve onları utanç verici işlere zorlar. Artık hiçbir dehşet veya korku dışlanmaz. Ümitsizlik, sadece dört duvarın adiliği ve basitliği ile sınırlanmıştır; hepsi kötülük ve suça yönelir... Hepsi sefilleşmiş, bozulmuş birer kötü ve pislik gibi gözükür. Fakat o denli alçalmış kişilerin de daha fazla alçalamayacağı bir çizgi vardır ve bu dönüm noktasında, dış dünya adeta yutar bu zavallı, tahilsiz, kimliksiz insanları... Onlar "Sefiller"dir; toplumdan dışlananlar, yeraltı köpekleri...Victor Hugo

Satır Araları Cümleler...

* Bazı tipler vardır ki, bir taraftan nefret etmeden diğer tarafı sevemezler...

* Dünyada ne fena otlar, ne de fena insanlar vardır... Yalnız, cehaletten gelen fena bir terbiye vardır...

* Eğer ruhlar gözle görülebilseydi, insanlar içinde her türlü hayvana-tilkiden tutun da domuza kadar- huy benzerliği olanlar bulunduğu müşahade edilecekti...

* İnsan cemiyetleri iki tip insanı kabul etmek istemezler: Önce kendisini rahatsız edenleri, sonra kendisinden çok üstün olanları...

* Talihsizlik ve utanç öyle bir haldir ki, insanın elini kolunu bağlar, hareket edemez duruma düşürür...

* Hakiyet kuvvetine sahip olan adama, ne kadar aşağı olursa, hakimiyet tavrı da o derecede şiddetli olur... Bu tavır, yabani hayvanda vahşilik, aşağı sınıfa mensup adamda ise merhametsizlik şeklinde tezahür eder...

* Bir harekete girişilirken niyet önemlidir, netice değil...

* Kötü bir insan, iyi bir muhite düşer, eğitilir ve elinden tutulursa pekala iyi bir insan olabilir... İyi zannettiğimiz bir insan da, kötü bir muhite düşer, ihanet görür, cemiyetin dışına itilir, zulme maruz kalırsa, şartlar onu kötü olmaya itebilir...

* Şok halindeki insan ne yaptığını, ne söylediğini bilemez...

* Bir yerde musibet olduğu zaman, bozuk cemiyetlerde, en evvel zayıflar ezilir...

* İnsanlar alçalınca, vahşi hayvandan daha tehlikeli olabiliyor...

* Kalabalıklar daima tehlikelidir...

* Kaçan adam daima kendisini tehlikede hisseder...

* Herkesin zor durumda imdadına yetişen bir meziyeti mutlaka vardır...

* Ekmeksiz hürriyet, hürriyetsiz ekmek düşünülemez...

* Bazı şeyler vardır ki, kaderin hazin cilveleri sebebiyle, ancak değerleri kaybedildikten sonra anlaşılmaktadır...

* Birini yüceltirken, öbürünü alçaltmak, birini kaldırırken öbürünü yıkmak gerekiyordu...

* Hayatta öyle musibetler vardır ki, zayıfları alçaltır, güçlüleri yükseltir...

* Beklemediği bir anda sefalete düşenlerde, dünyadan ve insanlardan kaçma hali gizlenir...

* Saf kalplilik, bazen farkında olmadan çok ileri gider...


Victor HugoShare/Save/Bookmark